Filosofi

 

Det handler om at ankomme, at blive forført af lyset, fri bevægelse, at passere, at indtage stedet, være ude, når du er inde, og gøre det ordinære til det ekstra-ordinære. I alt 7 principper, virkemidler, eller MØNSTRE om du vil, som jeg til stadighed arbejder med i min skabelse af arkitektoniske oplevelser. De kan bruges i alle nybygninger, tilbygninger og renoverende ombygninger.

Jeg bruger HISTORIEN som løftestang. Det at fortælle om den giver de 7 mønstre eksistensberettigelse. Det giver dem jordforbindelse, for “se engang. Det er almindeligt at lave et frit plan, eller at arbejde med at opløse grænsen mellem ude og inde, det har arkitekter jo gjort i 100 år..”.

For mig handler det om at SKABE rum der passer til vores hjerner. Rum der taler vores arts sprog. Nemlig det naturlige. Naturens sprog. Vi er evolutionært betinget af vores arts oprindelse og udvikling, hvor de 99,9% er foregået ude i naturen. Det er jo kun de sidste 100 år vi for alvor har flyttet os indendøre, og opfundet en kultur der berettiger det skifte. Vores hjerner er stadig natur. 

Så jeg tænder på,  hvordan jeg kan skabe rummeligheder der understøtter vores altoverskyggende behov for at være ude i naturen. 

Den arkitekturhistorie jeg beretter om, viser os at, der i overgangen fra unika til masseproduktion blev leget med de samme tanker. Det gør vi (arkitekter) til stadighed, men i takt med at masseproduktionens ingeniører overtog flere og flere arbejdsområder fra arkitekterne (en udvikling der findes i alle fag - det er jo industrialiseringens præmis), så glemmer vi (samfund, os… du og jeg i fællesskab) at inddrage naturen og at forholde os til os selv, i vores skaben. Vi har som samfund opbygget en kultur, hvor vi har glemt at mærke hvordan vi har det i de rum vi befinder os i. Det jeg gerne vil at du mærker, er ikke indretningen - alle forbrugsvarerne. Men at du i kombinationen af de 7 mønstre giver din hjerne mulighed for at finde den samme inspiration, hvile, tryghed, spænding, oplevelse, som den har i naturen. 

Vi bliver klogere og klogere på hjernen. Det er først nu, (det sidste års tid) at du, på forbrugerniveau endda, kan købe en hjernebølgemåler, der er nem og transportabel. Så det er først nu at hjerneforskere og forskere i det hele taget, har fået muligheden for at se hvad der sker i hjernen, når den er ude i naturen! Vildt!

I krydsfeltet mellem at SKABE og FORTÆLLE om behovet for natur i boligen og i hjernen. Der har jeg mit KALD.

---

Bliv ringet op, det er gratis

Navn *
Navn
Telefon *
Telefon