Privatlivspolitik

 

Hvis du har spørgsmål til nedenstående politik for brug af data, kan du altid rette henvendelse til mig e-mail anders@andersbarslund.dk eller telefonnummer 60 63 40 24.

 

Indsamling og brug af data

Anders Barslund indsamler og behandler dine data i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven (også kendt som GDPR).

Såfremt du tilmelder dig, bruger Anders Barslund dine oplysninger til at udsende nyhedsbreve og nogle gange gode tilbud. 

Anders Barslund indsamler ikke personfølsomme oplysninger og du bedes ikke efterlade personfølsomme oplysninger på min hjemmeside. Data, som Anders Barslund indsamler, omfatter ikke oplysninger af følsom karakter som f.eks.  kreditoplysninger, personnumre, pasoplysninger eller indtægtsoplysninger.

Personoplysninger, som Anders Barslund indsamler efter at have opnået brugerens samtykke, dækker information som fx fornavn, efternavn, adresse, e-mail, postnummer, telefonnr. 

Oplysninger samles som nævnt kun, hvis du giver samtykke hertil. Det være sig når du registrerer dig til nyhedsbrevet.

Personoplysninger og forbrugsdata, afgivet på AndersBarslund.com bruges for at give øget indholdsrelevans, mere målrettet indhold, samt i forbindelse med videreudvikling og forbedring af Anders Barslund’ hjemmeside.

Anders Barslund videregiver som udgangspunkt kun personoplysninger til tredjepart, hvis du selv udtrykkeligt giver samtykke til det. Eneste undtagelser er i fht. MailChimp, der har adgang til personoplysninger i forbindelse med deres arbejde for Anders Barslund. Anders Barslund har jvf. bestemmelserne i Personbeskyttelsesloven, indgået databehandleraftaler med MailChimp og de er derigennem forpligtet til fortrolighed og ordentlig omgang med din persondata.

Dog kan Anders Barslund være forpligtet til at udlevere data ved lovovertrædelser, som fx krænkelse af ophavsret i debatindlæg og injurier, hvis lovgivningen kræver det.

Persondata opbevares, indtil du afmelder nyhedsbrevet.

 

Dataansvarlig og databehandler

Anders Barslund er dataansvarlig for den data, du afgiver på Anders Barslunds hjemmeside.

Det er Anders Barslund som dataansvarlig der afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger.

Anders Barslund behandler alle data og kan vælge at få hjælp til behandling af data fra underleverandører/databehandlere med hvem der indgås separate databehandleraftaler, jvf, afsnittet ovenfor om indsamling og brug af data.

 

Sikkerhed ved behandling og opbevaring af data

Anders Barslund træffer som dataansvarlig de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Anders Barslunds webside AndersBarslund.com er SSL Certificeret. HTTPS:// er en certificeret godkendelse for at sikre dataudvekslingen mellem dig som bruger og websiden. HTTPS:// kendes også fra netbanker, offentlige websider og sociale medier.

Eksempel: Hvis du bruger en formular eller opretter en profil, bliver den tekst, du indtaster, krypteret, således at den ikke uden videre kan tilgås af udefrakommende.

Anders Barslund og Anders Barslunds databehandlere opbevarer dine personoplysninger på servere med høj sikkerhed og begrænset adgang, der løbende bliver sikkerhedstestet. Anders Barslund kan, til trods for sikkerhedsindsatserne, ikke garantere 100 procent sikkerhed. Vi anbefaler derfor, at du altid er varsom med at benytte følsom information på internettet.

Grundet den hurtige tekniske udvikling og krav til teknologi og datasikkerhed forbeholder Anders Barslund sig ret til at justere og opdatere krav og retningslinjer for behandling og sikring af personoplysninger.

 

Din ret til indsigt og indsigelser vedrørende persondata

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke til Anders Barslunds behandling af persondata vedrørende dig.

Du har ligeledes ret til indsigt i, hvilke data Anders Barslund behandler, som vedrører dig, og hvis nogle data er urigtige eller vildledende, kan du kontakte Anders Barslund for at få disse slettet eller korrigeret.

Endeligt kan du jvf. Databeskyttelsesloven få data digital udleveret i et maskinlæsbart format.

Du har ligeledes mulighed for at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger. Klager kan indgives til Datatilsynet.

 

Nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation

Ønsker du ikke længere at modtage Anders Barslunds nyhedsbrev, kan du bruge linket ’Afmeld’ i bunden af nyhedsbrevet, eller du kan kontakte Anders Barslund på e-mail  eller telefonnummer 60 63 40 24.